Language: Nepali || English
मा. मदनसेन प्रसाद श्रीवास्तव ने. क. पा. (एकिकृत समाजवादी) सभापति
मा. अल्का कुमारी झा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल सदस्य
मा. गौरी नारायण साह तेली लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल सदस्य
मा. चमेली देवी दास जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल सदस्य
मा. जगतारेन देवी सुडीन ने.क.पा. (ए.मा.ले.) सदस्य
मा. दिलीप कुमार साह ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) सदस्य
मा. नेत्र विक्रम शाह जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल सदस्य
मा. बच्चा राउत अहिर जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल सदस्य
मा. मन्जु कुमारी यादब ने. क. पा. (एकिकृत समाजवादी) सदस्य
१० मा. शंकर प्रसाद चौधरी नेपाली कांग्रेस सदस्य
११ मा. सुरेश कुमार मण्डल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल सदस्य
१२ मा. ज्ञानेन्द्र कुमार यादव जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल सदस्य

 

© 2014 @ provincialassembly.p2.gov.np