बिकास समिति

सभापति मा. शेख अवुल कलाम आजाद संघीय समाजवादी फोरम
सदस्य मा. अनिता कुमारी (यादव) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि (ने.क.पा.)
सदस्य मा. अभिशेष यादव संघीय समाजवादी फोरम
सदस्य मा. कुन्दन प्रसाद कुशवाहा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि (ने.क.पा.)
सदस्य मा. ज्वाला कुमारी साह नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि (ने.क.पा.)
सदस्य मा. परमेश्वर साह सुडी रा.ज.पा. नेपाल
सदस्य मा. प्रमोद कुमार यादब नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि (ने.क.पा.)
सदस्य मा. मोहम्मद समिम नेपाली कांग्रेस
सदस्य मा. राजेश्वरप्रसाद शा नेपाली कांग्रेस
सदस्य मा. शेष रासीद अली नेपाली कांग्रेस
सदस्य मा. संजय कुमार यादव संघीय समाजवादी फोरम
सदस्य मा. सुन्दर बहादुर विश्वकर्मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि (ने.क.पा.)
सदस्य मा. सुरिता कुमारी साह रा.ज.पा. नेपाल
सदस्य मा. सिंगासन सा कलवार संघीय समाजवादी फोरम