Language: Nepali || English

समितिमा रहेका विधेयकहरु

 

 

सि. नं. अधिवे शन दर्ता नं. दर्ता मिति विधेयकको नाम मन्त्रालय समितिमा पठाइएको मिति फाइल
पहिलो २०७९।१२।१४ प्रदेश खेलकूद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक महिला बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय २०८०।०२।०६
पहिलो २०८०।०१।१४ प्रदेश बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०। महिला बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय २०८०।०२।१०
पहिलो २०८०।०२।१६ स्थानीय सेवाको गठन सम्बन्धमा र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका विधेयक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय २०८०।०३।३१
पहिलो २०८०।०२।३० मधेश प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयक २०८० भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय २०८०।०३।३१
पहिलो २०८०।०८।११ प्रदेश कृषिविकास ऐन, २०८० भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय २०८१।०२।२२

 

© 2014 @ provincialassembly.p2.gov.np