सम्पर्क

प्रदेश सभा सचिवालय, प्रदेश नं. २

जनकपुरधाम, नेपाल

९८०७६९२०३५ (लालबाबु यादब, निजी सचिव)

website: http://provincialassembly.p2.gov.np/

email: provin.assem.p2@gmail.com