सम्पर्क

प्रदेश सभा सचिवालय, प्रदेश नं. २

जनकपुरधाम, नेपाल

०४१-५२४१६७ (सभामुख )

९८४१३०५७६० (सुनिल कुमार थापा, निजी सचिव)

website: http://provincialassembly.p2.gov.np/

email: provin.assem.p2@gmail.com