ने.क.पा. माओवादी केन्द्र

सि. नं. नाम, थर राजनैतिक दल जिल्ला प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं. निर्वाचन प्रणाली लिङ्ग
1 मा. कुन्दन प्रसाद कुशवाहा ने.क.पा. माओवादी केन्द्र रौतहट पहिलो हुने निर्वाचित हुने पुरुष
2 मा. ज्वाला कुमारी साह ने.क.पा. माओवादी केन्द्र बारा पहिलो हुने निर्वाचित हुने महिला
3 मा. जगत प्रसाद यादव ने.क.पा. माओवादी केन्द्र सिराहा समानुपातिक पुरुष
4 मा. दिलीप कुमार साह ने.क.पा. माओवादी केन्द्र सिराहा पहिलो हुने निर्वाचित हुने पुरुष
5 मा. प्रमिला कुमारी यादब ने.क.पा. माओवादी केन्द्र सप्तरी समानुपातिक महिला
6 मा. फुलिया देवी सदाय ने.क.पा. माओवादी केन्द्र सिराहा समानुपातिक महिला
7 मा. भरत प्रसाद साह ने.क.पा. माओवादी केन्द्र महोत्तरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने पुरुष
8 मा. महम्मद समिर ने.क.पा. माओवादी केन्द्र बारा समानुपातिक पुरुष
9 मा. रामकुमार यादव ने.क.पा. माओवादी केन्द्र सिराहा पहिलो हुने निर्वाचित हुने पुरुष
10 मा. रामचन्द्र मण्डल ने.क.पा. माओवादी केन्द्र धनुषा पहिलो हुने निर्वाचित हुने पुरुष
11 मा. रुवी कुमारी कर्ण ने.क.पा. माओवादी केन्द्र सप्तरी समानुपातिक महिला

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *