रा.ज.पा. नेपाल

सि. नं. नाम, थर राजनैतिक दल जिल्ला प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं. निर्वाचन प्रणाली लिङ्ग
1 मा. अन्जु कुमारी रा.ज.पा. नेपाल पर्सा समानुपातिक महिला
2 मा. अभिराम शर्मा रा.ज.पा. नेपाल महोत्तरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने पुरुष
3 मा. अल्का कुमारी झा रा.ज.पा. नेपाल महोत्तरी समानुपातिक महिला
4 मा. उपेन्द्र महतो रा.ज.पा. नेपाल सर्लाही पहिलो हुने निर्वाचित हुने पुरुष
5 मा. गौरी नारायण साह तेली रा.ज.पा. नेपाल सर्लाही पहिलो हुने निर्वाचित हुने पुरुष
6 मा. जयनूल राईन रा.ज.पा. नेपाल महोत्तरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने पुरुष
7 मा. जानकी शरण साह रा.ज.पा. नेपाल महोत्तरी समानुपातिक पुरुष
8 मा. जितेन्द्र प्रसाद सोनार रा.ज.पा. नेपाल बारा पहिलो हुने निर्वाचित हुने पुरुष
9 मा. डिम्पल कुमारी झा रा.ज.पा. नेपाल रौतहट समानुपातिक महिला
10 मा. नवल किशोर साह सुडी रा.ज.पा. नेपाल सप्तरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने पुरुष
11 मा. निरा कुमारी साह रा.ज.पा. नेपाल सर्लाही समानुपातिक महिला
12 मा. निलम देवी भुमिहारीन रा.ज.पा. नेपाल सर्लाही समानुपातिक महिला
13 मा. नेत्र विक्रम शाह रा.ज.पा. नेपाल सप्तरी समानुपातिक पुरुष
14 मा. परमेश्वर साह सुडी रा.ज.पा. नेपाल धनुषा पहिलो हुने निर्वाचित हुने पुरुष
15 मा. बाबुलाल साह कानु रा.ज.पा. नेपाल रौतहट पहिलो हुने निर्वाचित हुने पुरुष
16 मा. बिदेश्वर प्रसाद यादब रा.ज.पा. नेपाल सप्तरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने पुरुष
17 मा. मनिष कुमार सुमन रा.ज.पा. नेपाल सप्तरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने पुरुष
18 मा. रमेशप्रसाद कुर्मी रा.ज.पा. नेपाल पर्सा पहिलो हुने निर्वाचित हुने पुरुष
19 मा. रानी कुमारी तिवारी रा.ज.पा. नेपाल महोत्तरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने महिला
20 मा. रामनरेश राय रा.ज.पा. नेपाल सर्लाही समानुपातिक पुरुष
21 मा. रीना यादव रा.ज.पा. नेपाल महोत्तरी समानुपातिक महिला
22 मा. वविता कुमारी रा.ज.पा. नेपाल महोत्तरी समानुपातिक महिला
23 मा. सरोज कुमार यादव रा.ज.पा. नेपाल बारा पहिलो हुने निर्वाचित हुने पुरुष
24 मा. सुरिता कुमारी साह रा.ज.पा. नेपाल महोत्तरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने महिला
25 मा. सुरेश कुमार मण्डल रा.ज.पा. नेपाल सिराहा पहिलो हुने निर्वाचित हुने पुरुष