समाजवादी पार्टी

सि. नं. नाम, थर राजनैतिक दल जिल्ला प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं. निर्वाचन प्रणाली लिङ्ग
1 मा. अब्दुल रहिम अंसारी संघीय समाजवादी फोरम पर्सा ३ (१) पहिलो हुने निर्वाचित हुने पुरुष
2 मा. अभिशेख यादव संघीय समाजवादी फोरम सप्तरी   पहिलो हुने निर्वाचित हुने पुरुष
3 मा. अशोक कुमार यादव संघीय समाजवादी फोरम सर्लाही   पहिलो हुने निर्वाचित हुने पुरुष
4 मा. उपमा कुमारी देव संघीय समाजवादी फोरम सप्तरी   समानुपातिक महिला
5 मा. उषा कुमारी यादव संघीय समाजवादी फोरम बारा   समानुपातिक महिला
6 मा. करिमा बेगम संघीय समाजवादी फोरम पर्सा   समानुपातिक महिला
7 मा. किरण कुमारी राय संघीय समाजवादी फोरम महोत्तरी   समानुपातिक महिला
8 मा. कौशल कुमार यादव संघीय समाजवादी फोरम महोत्तरी   पहिलो हुने निर्वाचित हुने पुरुष
9 मा. चमेली देवी दास संघीय समाजवादी फोरम धनुषा   समानुपातिक महिला
10 मा. जनत अंसारी संघीय समाजवादी फोरम पर्सा   पहिलो हुने निर्वाचित हुने पुरुष
11 मा. पारस प्रसाद साह संघीय समाजवादी फोरम बारा   पहिलो हुने निर्वाचित हुने पुरुष
12 मा. प्रहलाद गिरी गोस्वामी संघीय समाजवादी फोरम पर्सा   पहिलो हुने निर्वाचित हुने पुरुष
13 मा. बच्चा राउत अहिर संघीय समाजवादी फोरम बारा   पहिलो हुने निर्वाचित हुने पुरुष
14 मा. भिमा यादब संघीय समाजवादी फोरम पर्सा   समानुपातिक महिला
15 मा. योगेन्द्र राय यादब संघीय समाजवादी फोरम रौतहट   पहिलो हुने निर्वाचित हुने पुरुष
16 मा. रागिनी देवी वरनवाल संघीय समाजवादी फोरम पर्सा   समानुपातिक महिला
17 मा. रामअशिष यादव संघीय समाजवादी फोरम धनुषा   पहिलो हुने निर्वाचित हुने पुरुष
18 मा. राम किशोर प्रसाद यादव संघीय समाजवादी फोरम रौतहट   पहिलो हुने निर्वाचित हुने पुरुष
19 मा. लालबाबु राउत संघीय समाजवादी फोरम पर्सा   पहिलो हुने निर्वाचित हुने पुरुष
20 मा. विजयकुमार यादव संघीय समाजवादी फोरम सिराहा   पहिलो हुने निर्वाचित हुने पुरुष
21 मा. शेख अवुल कलाम अाजाट संघीय समाजवादी फोरम राेैतहट   पहिलो हुने निर्वाचित हुने पुरुष
22 मा. शैलेन्द्रकुमार यादव संघीय समाजवादी फोरम धनुषा पहिलो हुने निर्वाचित हुने पुरुष
23 मा. शैलेन्द्र प्रसाद शाह संघीय समाजवादी फोरम सप्तरी   पहिलो हुने निर्वाचित हुने पुरुष
24 मा. सन्चमाया मोक्तान संघीय समाजवादी फोरम सर्लाही   समानुपातिक महिला
25 मा. संजय कुमार यादव संघीय समाजवादी फोरम सर्लाही   पहिलो हुने निर्वाचित हुने पुरुष
26 मा. सरोज कुमार सिंह संघीय समाजवादी फोरम महोत्तरी   पहिलो हुने निर्वाचित हुने पुरुष
27 मा. सारदा संकर प्रसाद कलवार संघीय समाजवादी फोरम बारा   पहिलो हुने निर्वाचित हुने पुरुष
28 मा. सुनिता देवी मोची संघीय समाजवादी फोरम सिराहा   समानुपातिक महिला
29 मा. सिंगासन सा कलवार संघीय समाजवादी फोरम पर्सा   पहिलो हुने निर्वाचित हुने पुरुष
30 मा. ज्ञानेन्द्र कुमार यादव संघीय समाजवादी फोरम धनुषा   पहिलो हुने निर्वाचित हुने पुरुष