प्रदेश सभा


प्रदेश सभा संसद प्रदेशका जनताको सार्वभमसत्ताको प्रयोग गर्ने एक महत्वपूर्ण संस्था हो। शासनप्रणालीमा नीति निर्धारण तथा कानून निर्माण गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण कार्यव्यवस्थापन कार्य विधिका माध्यमबाट यसले सुनिश्चित गर्दछ। जनताकाप्रतिनिधिको स्वीकृति विना कुनै कर नलगाइने भन्ने सिद्वान्त रहेको र करसम्बन्धी जनताद्वारा प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित भई आएका प्रतिनिधिहरु रहेको प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाललाई जनसंख्या र भौगोलिक अनुकुलता तथा विशिष्टताका आधारमा चौसठी निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जनारहने गरी पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित भएका एक चौसठी जना र सम्पूर्ण  प्रदेशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाईमत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित भएका त्रिचालिस जनागरी कूल एक सय सात सदस्य रहेको प्रदेश सभा रहेकोछ।