पदाधिकारीहरु


सरोजकुमार यादब 

 माननीय सभामुख 

उपमा कुमारी देव 

 माननीय उप सभामुख 

दिवाकर पौडेल 

 सचिव