प्रदेश सभा सदस्यहरु

सि. नं. नाम, थरराजनैतिक दलजिल्ला प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं.निर्वाचन प्रणालीलिङ्ग
1मा. अन्जु कुमारीरा.ज.पा. नेपालपर्सासमानुपातिकमहिला
2मा. अनिता कुमारी यादवने.क.पा. एमालेधनुषासमानुपातिकमहिला
3मा. अब्दुल रहिम अंसारीसंघीय समाजवादी फोरमपर्सापहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
4मा. अभिराम शर्मारा.ज.पा. नेपालमहोत्तरीपहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
5मा. अभिशेख यादवसंघीय समाजवादी फोरमसप्तरीपहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
6मा. अल्का कुमारी झारा.ज.पा. नेपालमहोत्तरीसमानुपातिकमहिला
7मा. अशोक कुमार यादवने.क.पा. एमालेसिराहापहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
8मा. अशोक कुमार यादवसंघीय समाजवादी फोरमसर्लाहीपहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
9मा. आशिया देवी थरुनीनेपाली कांग्रेसपर्सासमानुपातिकमहिला
10मा. उपमा कुमारी देवसंघीय समाजवादी फोरमसप्तरीसमानुपातिकमहिला
11मा. उपेन्द्र प्रसाद कुशवाहानेपाली कांग्रेससर्लाहीपहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
12मा. उपेन्द्र महतोरा.ज.पा. नेपालसर्लाहीपहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
13मा. उषा कुमारी यादवसंघीय समाजवादी फोरमबारासमानुपातिकमहिला
14मा. ओम प्रकाश शर्मानेपाली कांग्रेसपर्सासमानुपातिकपुरुष
15मा. करिमा बेगमसंघीय समाजवादी फोरमपर्सासमानुपातिकमहिला
16मा. किरण कुमारी रायसंघीय समाजवादी फोरममहोत्तरीसमानुपातिकमहिला
17मा. किशोरी साह कमलने.क.पा. एमालेधनुषापहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
18मा. कुन्दन प्रसाद कुशवाहाने.क.पा. माओवादी केन्द्ररौतहटपहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
19मा. कौशल कुमार यादवसंघीय समाजवादी फोरममहोत्तरीपहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
20मा. गीता कुमारी यादवनेपाली कांग्रेससप्तरीसमानुपातिकमहिला
21मा. गोविन्द बहादुर न्यौपानेने.क.पा. एमालेसप्तरीपहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
22मा. गौरी नारायण साह तेलीरा.ज.पा. नेपालसर्लाहीपहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
23मा. चमेली देवी दाससंघीय समाजवादी फोरमधनुषासमानुपातिकमहिला
24मा. ज्वाला कुमारी साहने.क.पा. माओवादी केन्द्रबारापहिलो हुने निर्वाचित हुनेमहिला
25मा. जगतारेन देवी सुडीनने.क.पा. एमालेसिराहासमानुपातिकमहिला
26मा. जगत प्रसाद यादवने.क.पा. माओवादी केन्द्रसिराहासमानुपातिकपुरुष
27मा. जनत अंसारीसंघीय समाजवादी फोरमपर्सापहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
28मा. जयनूल राईनरा.ज.पा. नेपालमहोत्तरीपहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
29मा. जानकी शरण साहरा.ज.पा. नेपालमहोत्तरीसमानुपातिकपुरुष
30मा. जितेन्द्र प्रसाद सोनाररा.ज.पा. नेपालबारापहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
31मा. डिम्पल कुमारी झारा.ज.पा. नेपालरौतहटसमानुपातिकमहिला
32मा. डिल्ली प्रसाद उप्रेतीने.क.पा. एमालेसर्लाहीपहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
33मा. दिलीप कुमार साहने.क.पा. माओवादी केन्द्रसिराहापहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
34मा. धनलाल ठोकरनेपाली कांग्रेसरौतहटपहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
35मा. नरेश कुमार यादवनेपाली कांग्रेससिराहासमानुपातिकपुरुष
36मा. नवल किशोर साह सुडीरा.ज.पा. नेपालसप्तरीपहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
37मा. नागेन्द्र प्रसाद सिन्हानेपाली कांग्रेसरौतहटपहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
38मा. नागेन्द्र राय यादबने.क.पा. एमालेरौतहटपहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
39मा. निरा कुमारी साहरा.ज.पा. नेपालसर्लाहीसमानुपातिकमहिला
40मा. निलम देवी भुमिहारीनरा.ज.पा. नेपालसर्लाहीसमानुपातिकमहिला
41मा. नेत्र विक्रम शाहरा.ज.पा. नेपालसप्तरीसमानुपातिकपुरुष
42मा. परमेश्वर साह सुडीरा.ज.पा. नेपालधनुषापहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
43मा. पारस प्रसाद साहसंघीय समाजवादी फोरमबारापहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
44मा. प्रमिला कुमारी यादबने.क.पा. माओवादी केन्द्रसप्तरीसमानुपातिकमहिला
45मा. प्रमिला देवी दासनेपाली कांग्रेसधनुषासमानुपातिकमहिला
46मा. प्रमोद कुमार यादबने.क.पा. एमालेसिराहापहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
47मा. प्रहलाद गिरी गोस्वामीसंघीय समाजवादी फोरमपर्सापहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
48मा. फुलिया देवी सदायने.क.पा. माओवादी केन्द्रसिराहासमानुपातिकमहिला
49मा. बच्चा राउत अहिरसंघीय समाजवादी फोरमबारापहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
50मा. बाबुलाल साह कानुरा.ज.पा. नेपालरौतहटपहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
51मा. बिदेश्वर प्रसाद यादबरा.ज.पा. नेपालसप्तरीपहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
52मा. भरत प्रसाद साहने.क.पा. माओवादी केन्द्रमहोत्तरीपहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
53मा. भिमा यादबसंघीय समाजवादी फोरमपर्सासमानुपातिकमहिला
54मा. मदन सेन प्रसाद श्रीवास्तवने.क.पा. एमालेसिराहापहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
55मा. मन्जु कुमारीनेपाली कांग्रेसमहोत्तरीसमानुपातिकमहिला
56मा. मन्जु कुमारी यादबने.क.पा. एमालेमहोत्तरीसमानुपातिकमहिला
57मा. मनिष कुमार सुमनरा.ज.पा. नेपालसप्तरीपहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
58मा. मनोज कुमार सिंहने.क.पा. एमालेसप्तरीसमानुपातिकपुरुष
59मा. महम्मद समिरने.क.पा. माओवादी केन्द्रबारासमानुपातिकपुरुष
60मा. मोहम्मद समिमनेपाली कांग्रेससप्तरीपहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
61मा. योगेन्द्र राय यादबसंघीय समाजवादी फोरमरौतहटपहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
62मा. रमेशप्रसाद कुर्मीरा.ज.पा. नेपालपर्सापहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
63मा. रविन्द्र बैठा धोवीने.क.पा. एमालेसर्लाहीसमानुपातिकपुरुष
64मा. रागिनी देवी वरनवालसंघीय समाजवादी फोरमपर्सासमानुपातिकमहिला
65मा. राजेश्वरप्रसाद शानेपाली कांग्रेसपर्सापहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
66मा. रानी कुमारी तिवारीरा.ज.पा. नेपालमहोत्तरीपहिलो हुने निर्वाचित हुनेमहिला
67मा. रामअशिष यादवसंघीय समाजवादी फोरमधनुषापहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
68मा. राम किशोर प्रसाद यादवसंघीय समाजवादी फोरमरौतहटपहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
69मा. रामकुमार यादवने.क.पा. माओवादी केन्द्रसिराहापहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
70मा. रामचन्द्र मण्डलने.क.पा. माओवादी केन्द्रधनुषापहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
71मा. रामनरेश रायरा.ज.पा. नेपालसर्लाहीसमानुपातिकपुरुष
72मा. रामशरोज यादवनेपाली कांग्रेसधनुषापहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
73मा. रीना यादवरा.ज.पा. नेपालमहोत्तरीसमानुपातिकमहिला
74मा. रुवी कुमारी कर्णने.क.पा. माओवादी केन्द्रसप्तरीसमानुपातिकमहिला
75मा. लगनलाल चौधरीने.क.पा. एमालेसिराहापहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
76मा. लालबाबु राउतसंघीय समाजवादी फोरमपर्सापहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
77मा. वविता कुमारीरा.ज.पा. नेपालमहोत्तरीसमानुपातिकमहिला
78मा. विजयकुमार यादवसंघीय समाजवादी फोरमसिराहापहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
79मा. विरेन्द्रप्रसाद सिंहनेपाली कांग्रेससर्लाहीपहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
80मा. वेची लुंगेलीने.क.पा. एमालेसर्लाहीपहिलो हुने निर्वाचित हुनेमहिला
81मा. श्यामपरि देवीनेपाली कांग्रेससर्लाहीसमानुपातिकमहिला
82मा. शत्रुधन महतोने.क.पा. एमालेधनुषापहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
83मा. शारदादेवी थापाने.क.पा. एमालेमहोत्तरीपहिलो हुने निर्वाचित हुनेमहिला
84मा. शिवचन्द्र चौधरीनेपाली कांग्रेसधनुषासमानुपातिकपुरुष
85मा. शेख अवुल कलाम आजादस्वतन्त्ररौतहटपहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
86मा. शेष रसीद अलीनेपाली कांग्रेसरौतहटसमानुपातिकपुरुष
87मा. शैलेन्द्रकुमार यादवसंघीय समाजवादी फोरमधनुषापहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
88मा. शैलेन्द्र प्रसाद शाहसंघीय समाजवादी फोरमसप्तरीपहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
89मा. शोभा लामानेपाली कांग्रेसबारासमानुपातिकमहिला
90मा. शंकरप्रसाद चौधरीनेपाली कांग्रेसपर्सापहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
91मा. सत्यनारायण मण्डलने.क.पा. एमालेसप्तरीपहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
92मा. सन्चमाया मोक्तानसंघीय समाजवादी फोरमसर्लाहीसमानुपातिकमहिला
93मा. संजय कुमार यादवसंघीय समाजवादी फोरमसर्लाहीपहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
94मा. सरस्वती चौधरीनेपाली कांग्रेसधनुषासमानुपातिकमहिला
95मा. सरोज कुमार यादवरा.ज.पा. नेपालबारापहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
96मा. सरोज कुमार सिंहसंघीय समाजवादी फोरममहोत्तरीपहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
97मा. साबित्री देवी शाहनेपाल संघीय स. पार्टीसर्लाहीसमानुपातिकमहिला
98मा. सारदा संकर प्रसाद कलवारसंघीय समाजवादी फोरमबारापहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
99मा. सिता गुरुङने.क.पा. एमालेबारासमानुपातिकमहिला
100मा. सुन्दरबहादुर विश्वकर्माने.क.पा. एमालेबारापहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
101मा. सुनिता देवी मोचीसंघीय समाजवादी फोरमसिराहासमानुपातिकमहिला
102मा. सुरिता कुमारी साहरा.ज.पा. नेपालमहोत्तरीपहिलो हुने निर्वाचित हुनेमहिला
103मा. सुरेश कुमार मण्डलरा.ज.पा. नेपालसिराहापहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
104मा. सिंगासन सा कलवारसंघीय समाजवादी फोरमपर्सापहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
105मा. हसिमा खातुनने.क.पा. एमालेरौतहटसमानुपातिकमहिला
106मा. त्रिलोकी प्रसादने.क.पा. एमालेबारापहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
107मा. ज्ञानेन्द्र कुमार यादवसंघीय समाजवादी फोरमधनुषापहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष