प्रदेश सभा सदस्यहरु

सि. नं. नाम, थरराजनैतिक दलजिल्ला प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं.निर्वाचन प्रणालीलिङ्ग
1मा. अन्जु कुमारीरा.ज.पा. नेपालपर्सासमानुपातिक
2मा. अनिता कुमारी यादवने.क.पा. एमालेधनुषासमानुपातिकमहिला
3मा. अब्दुल रहिम अंसारीसंघीय समाजवादी फोरमपर्सा३ (१)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
4मा. अभिराम शर्मारा.ज.पा. नेपालमहोत्तरी३ (१)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
5मा. अभिशेख यादवसंघीय समाजवादी फोरमसप्तरी४ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
6मा. अल्का कुमारी झारा.ज.पा. नेपालमहोत्तरीसमानुपातिकमहिला
7मा. अशोक कुमार यादवने.क.पा. एमालेसिराहा१ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
8मा. अशोक कुमार यादवसंघीय समाजवादी फोरमसर्लाही२ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
9मा. आशिया देवी थरुनीनेपाली कांग्रेसपर्सासमानुपातिकमहिला
10मा. उपमा कुमारी देवसंघीय समाजवादी फोरमसप्तरीसमानुपातिकमहिला
11मा. उपेन्द्र प्रसाद कुशवाहानेपाली कांग्रेससर्लाही४ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
12मा. उपेन्द्र महतोरा.ज.पा. नेपालसर्लाही१ (१)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
13मा. उषा कुमारी यादवसंघीय समाजवादी फोरमबारासमानुपातिकमहिला
14मा. ओम प्रकाश शर्मानेपाली कांग्रेसपर्सासमानुपातिक
15मा. करिमा बेगमसंघीय समाजवादी फोरमपर्सासमानुपातिक
16मा. किरण कुमारी रायसंघीय समाजवादी फोरममहोत्तरीसमानुपातिक
17मा. किशोरी साह कमलने.क.पा. एमालेधनुषा१ (१)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
18मा. कुन्दन प्रसाद कुशवाहाने.क.पा. माओवादी केन्द्ररौतहट३ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
19मा. कौशल कुमार यादवसंघीय समाजवादी फोरममहोत्तरी४ (१)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
20मा. गीता कुमारी यादवनेपाली कांग्रेससप्तरीसमानुपातिक
21मा. गोविन्द बहादुर न्यौपानेने.क.पा. एमालेसप्तरी४ (१)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
22मा. गौरी नारायण साह तेलीरा.ज.पा. नेपालसर्लाही२ (१)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
23मा. चमेली देवी दाससंघीय समाजवादी फोरमधनुषासमानुपातिक
24मा. ज्वाला कुमारी साहने.क.पा. माओवादी केन्द्रबारा३ (१)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
25मा. जगतारेन देवी सुडीनने.क.पा. एमालेसिराहापहिलो हुने निर्वाचित हुने
26मा. जगत प्रसाद यादवने.क.पा. माओवादी केन्द्रसिराहासमानुपातिक
27मा. जनत अंसारीसंघीय समाजवादी फोरमपर्सा१ (१)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
28मा. जयनूल राईनरा.ज.पा. नेपालमहोत्तरी२ (१)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
29मा. जानकी शरण साहरा.ज.पा. नेपालमहोत्तरीसमानुपातिक
30मा. जितेन्द्र प्रसाद सोनाररा.ज.पा. नेपालबारा४ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
31मा. डिम्पल कुमारी झारा.ज.पा. नेपालरौतहटसमानुपातिक
32मा. डिल्ली प्रसाद उप्रेतीने.क.पा. एमालेसर्लाही३ (१)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
33मा. दिलीप कुमार साहने.क.पा. माओवादी केन्द्रसिराहा४ (१)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
34मा. धनलाल ठोकरनेपाली कांग्रेसरौतहट४ (१)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
35मा. नरेश कुमार यादवनेपाली कांग्रेससिराहासमानुपातिक
36मा. नवल किशोर साह सुडीरा.ज.पा. नेपालसप्तरी१ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
37मा. नागेन्द्र प्रसाद सिन्हानेपाली कांग्रेसरौतहट२ (१)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
38मा. नागेन्द्र राय यादबने.क.पा. एमालेरौतहट३ (१)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
39मा. निरा कुमारी साहरा.ज.पा. नेपालसर्लाहीसमानुपातिक
40मा. निलम देवी भुमिहारीनरा.ज.पा. नेपालसर्लाहीसमानुपातिक
41मा. नेत्र विक्रम शाहरा.ज.पा. नेपालसप्तरीसमानुपातिक
42मा. परमेश्वर साह सुडीरा.ज.पा. नेपालधनुषा३ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
43मा. पारस प्रसाद साहसंघीय समाजवादी फोरमबारा३ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
44मा. प्रमिला कुमारी यादबने.क.पा. माओवादी केन्द्रसप्तरीसमानुपातिक
45मा. प्रमिला देवी दासनेपाली कांग्रेसधनुषासमानुपातिक
46मा. प्रमोद कुमार यादबने.क.पा. एमालेसिराहा३ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
47मा. प्रहलाद गिरी गोस्वामीसंघीय समाजवादी फोरमपर्सा३ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
48मा. फुलिया देवी सदायने.क.पा. माओवादी केन्द्रसिराहासमानुपातिक
49मा. बच्चा राउत अहिरसंघीय समाजवादी फोरमबारा२ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
50मा. बाबुलाल साह कानुरा.ज.पा. नेपालरौतहट१ (१)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
51मा. बिदेश्वर प्रसाद यादबरा.ज.पा. नेपालसप्तरी३ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
52मा. भरत प्रसाद साहने.क.पा. माओवादी केन्द्रमहोत्तरी१ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
53मा. भिमा यादबसंघीय समाजवादी फोरमपर्सासमानुपातिकमहिला
54मा. मदन सेन प्रसाद श्रीवास्तवने.क.पा. एमालेसिराहा२ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
55मा. मन्जु कुमारीनेपाली कांग्रेसमहोत्तरीसमानुपातिक
56मा. मन्जु कुमारी यादबने.क.पा. एमालेमहोत्तरीसमानुपातिक
57मा. मनिष कुमार सुमनरा.ज.पा. नेपालसप्तरी२ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
58मा. मनोज कुमार सिंहने.क.पा. एमालेसप्तरीसमानुपातिक
59मा. महम्मद समिरने.क.पा. माओवादी केन्द्रबारासमानुपातिक
60मा. मोहम्मद समिमनेपाली कांग्रेससप्तरीपहिलो हुने निर्वाचित हुने
61मा. योगेन्द्र राय यादबसंघीय समाजवादी फोरमरौतहट१ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
62मा. रमेशप्रसाद कुर्मीरा.ज.पा. नेपालपर्सा२ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
63मा. रविन्द्र बैठा धोवीने.क.पा. एमालेसर्लाहीसमानुपातिक
64मा. रागिनी देवी वरनवालसंघीय समाजवादी फोरमपर्सासमानुपातिक
65मा. राजेश्वरप्रसाद शानेपाली कांग्रेसपर्सा२ (१)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
66मा. रानी कुमारी तिवारीरा.ज.पा. नेपालमहोत्तरी३ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
67मा. रामअशिष यादवसंघीय समाजवादी फोरमधनुषा२ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
68मा. राम किशोर प्रसाद यादवसंघीय समाजवादी फोरमरौतहट२ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
69मा. रामकुमार यादवने.क.पा. माओवादी केन्द्रसिराहा३ (१)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
70मा. रामचन्द्र मण्डलने.क.पा. माओवादी केन्द्रधनुषा१ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
71मा. रामनरेश रायरा.ज.पा. नेपालसर्लाहीसमानुपातिक
72मा. रामशरोज यादवनेपाली कांग्रेसधनुषा३ (१)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
73मा. रीना यादवरा.ज.पा. नेपालमहोत्तरीसमानुपातिक
74मा. रुवी कुमारी कर्णने.क.पा. माओवादी केन्द्रसप्तरीसमानुपातिक
75मा. लगनलाल चौधरीने.क.पा. एमालेसिराहासमानुपातिक
76मा. लालबाबु राउतसंघीय समाजवादी फोरमपर्सा१ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
77मा. वविता कुमारीरा.ज.पा. नेपालमहोत्तरीपहिलो हुने निर्वाचित हुने
78मा. विजयकुमार यादवसंघीय समाजवादी फोरमसिराहा२ (१)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
79मा. विरेन्द्रप्रसाद सिंहनेपाली कांग्रेससर्लाही४ (१)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
80मा. वेची लुंगेलीने.क.पा. एमालेसर्लाही१ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
81मा. श्यामपरि देवीनेपाली कांग्रेससर्लाहीपहिलो हुने निर्वाचित हुने
82मा. शत्रुधन महतोने.क.पा. एमालेधनुषा४ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
83मा. शारदादेवी थापाने.क.पा. एमालेमहोत्तरी१ (१)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
84मा. शिवचन्द्र चौधरीनेपाली कांग्रेसधनुषापहिलो हुने निर्वाचित हुने
85मा. शेख अवुल कलाम आजादस्वतन्त्ररौतहट४ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
86मा. शेष रसीद अलीनेपाली कांग्रेसरौतहटपहिलो हुने निर्वाचित हुने
87मा. शैलेन्द्रकुमार यादवसंघीय समाजवादी फोरमधनुषा२ (१)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
88मा. शैलेन्द्र प्रसाद शाहसंघीय समाजवादी फोरमसप्तरी२ (१)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
89मा. शोभा लामानेपाली कांग्रेसबारापहिलो हुने निर्वाचित हुने
90मा. शंकरप्रसाद चौधरीनेपाली कांग्रेसपर्सा४ (१)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
91मा. सत्यनारायण मण्डलने.क.पा. एमालेसप्तरी१ (१)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
92मा. सन्चमाया मोक्तानसंघीय समाजवादी फोरमसर्लाहीपहिलो हुने निर्वाचित हुने
93मा. संजय कुमार यादवसंघीय समाजवादी फोरमसर्लाही३ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
94मा. सरस्वती चौधरीनेपाली कांग्रेसधनुषापहिलो हुने निर्वाचित हुने
95मा. सरोज कुमार यादवरा.ज.पा. नेपालबारा१ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
96मा. सरोज कुमार सिंहसंघीय समाजवादी फोरममहोत्तरी४ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
97मा. साबित्री देवी शाहनेपाल संघीय स. पार्टीसर्लाहीपहिलो हुने निर्वाचित हुने
98मा. सारदा संकर प्रसाद कलवारसंघीय समाजवादी फोरमबारा२ (१)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
99मा. सिता गुरुङने.क.पा. एमालेबारापहिलो हुने निर्वाचित हुने
100मा. सुन्दरबहादुर विश्वकर्माने.क.पा. एमालेबारा४ (१)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
101मा. सुनिता देवी मोचीसंघीय समाजवादी फोरमसिराहापहिलो हुने निर्वाचित हुने
102मा. सुरिता कुमारी साहरा.ज.पा. नेपालमहोत्तरी२ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
103मा. सुरेश कुमार मण्डलरा.ज.पा. नेपालसिराहा४ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
104मा. सिंगासन सा कलवारसंघीय समाजवादी फोरमपर्सा४ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
105मा. हसिमा खातुनने.क.पा. एमालेरौतहटसमानुपातिक
106मा. त्रिलोकी प्रसादने.क.पा. एमालेबारा१ (१)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
107मा. ज्ञानेन्द्र कुमार यादवसंघीय समाजवादी फोरमधनुषा४ (१)पहिलो हुने निर्वाचित हुने