प्रदेश सभा सदस्यहरु संघीय समाजवादी फोरम

सि. नं. नाम, थरराजनैतिक दलजिल्ला प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं.निर्वाचन प्रणालीलिङ्ग
1मा. अब्दुल रहिम अंसारीसंघीय समाजवादी फोरमपर्सा३ (१)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
2मा. अभिशेख यादवसंघीय समाजवादी फोरमसप्तरी४ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
3मा. अशोक कुमार यादवसंघीय समाजवादी फोरमसर्लाही२ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
4मा. उपमा कुमारी देवसंघीय समाजवादी फोरमसप्तरीसमानुपातिकमहिला
5मा. उषा कुमारी यादवसंघीय समाजवादी फोरमबारासमानुपातिकमहिला
6मा. करिमा बेगमसंघीय समाजवादी फोरमपर्सासमानुपातिक
7मा. किरण कुमारी रायसंघीय समाजवादी फोरममहोत्तरीसमानुपातिक
8मा. कौशल कुमार यादवसंघीय समाजवादी फोरममहोत्तरी४ (१)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
9मा. चमेली देवी दाससंघीय समाजवादी फोरमधनुषासमानुपातिक
10मा. जनत अंसारीसंघीय समाजवादी फोरमपर्सा१ (१)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
11मा. पारस प्रसाद साहसंघीय समाजवादी फोरमबारा३ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
12मा. प्रहलाद गिरी गोस्वामीसंघीय समाजवादी फोरमपर्सा३ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
13मा. बच्चा राउत अहिरसंघीय समाजवादी फोरमबारा२ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
14मा. भिमा यादबसंघीय समाजवादी फोरमपर्सासमानुपातिकमहिला
15मा. योगेन्द्र राय यादबसंघीय समाजवादी फोरमरौतहट१ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
16मा. रागिनी देवी वरनवालसंघीय समाजवादी फोरमपर्सासमानुपातिक
17मा. रामअशिष यादवसंघीय समाजवादी फोरमधनुषा२ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
18मा. राम किशोर प्रसाद यादवसंघीय समाजवादी फोरमरौतहट२ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
19मा. लालबाबु राउतसंघीय समाजवादी फोरमपर्सा१ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
20मा. विजयकुमार यादवसंघीय समाजवादी फोरमसिराहा२ (१)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
21मा. शैलेन्द्रकुमार यादवसंघीय समाजवादी फोरमधनुषा२ (१)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
22मा. शैलेन्द्र प्रसाद शाहसंघीय समाजवादी फोरमसप्तरी२ (१)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
23मा. सन्चमाया मोक्तानसंघीय समाजवादी फोरमसर्लाहीपहिलो हुने निर्वाचित हुने
24मा. संजय कुमार यादवसंघीय समाजवादी फोरमसर्लाही३ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
25मा. सरोज कुमार सिंहसंघीय समाजवादी फोरममहोत्तरी४ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
26मा. सारदा संकर प्रसाद कलवारसंघीय समाजवादी फोरमबारा२ (१)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
27मा. सुनिता देवी मोचीसंघीय समाजवादी फोरमसिराहापहिलो हुने निर्वाचित हुने
28मा. सिंगासन सा कलवारसंघीय समाजवादी फोरमपर्सा४ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
29मा. ज्ञानेन्द्र कुमार यादवसंघीय समाजवादी फोरमधनुषा४ (१)पहिलो हुने निर्वाचित हुने