प्रदेश सभा सदस्यहरु रा.ज.पा. नेपाल

सि. नं. नाम, थरराजनैतिक दलजिल्ला प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं.निर्वाचन प्रणालीलिङ्ग
1मा. अन्जु कुमारीरा.ज.पा. नेपालपर्सासमानुपातिक
2मा. अभिराम शर्मारा.ज.पा. नेपालमहोत्तरी३ (१)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
3मा. अल्का कुमारी झारा.ज.पा. नेपालमहोत्तरीसमानुपातिकमहिला
4मा. उपेन्द्र महतोरा.ज.पा. नेपालसर्लाही१ (१)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
5मा. गौरी नारायण साह तेलीरा.ज.पा. नेपालसर्लाही२ (१)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
6मा. जयनूल राईनरा.ज.पा. नेपालमहोत्तरी२ (१)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
7मा. जानकी शरण साहरा.ज.पा. नेपालमहोत्तरीसमानुपातिक
8मा. जितेन्द्र प्रसाद सोनाररा.ज.पा. नेपालबारा४ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
9मा. डिम्पल कुमारी झारा.ज.पा. नेपालरौतहटसमानुपातिक
10मा. नवल किशोर साह सुडीरा.ज.पा. नेपालसप्तरी१ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
11मा. निरा कुमारी साहरा.ज.पा. नेपालसर्लाहीसमानुपातिक
12मा. निलम देवी भुमिहारीनरा.ज.पा. नेपालसर्लाहीसमानुपातिक
13मा. नेत्र विक्रम शाहरा.ज.पा. नेपालसप्तरीसमानुपातिक
14मा. परमेश्वर साह सुडीरा.ज.पा. नेपालधनुषा३ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
15मा. बाबुलाल साह कानुरा.ज.पा. नेपालरौतहट१ (१)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
16मा. बिदेश्वर प्रसाद यादबरा.ज.पा. नेपालसप्तरी३ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
17मा. मनिष कुमार सुमनरा.ज.पा. नेपालसप्तरी२ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
18मा. रमेशप्रसाद कुर्मीरा.ज.पा. नेपालपर्सा२ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
19मा. रानी कुमारी तिवारीरा.ज.पा. नेपालमहोत्तरी३ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
20मा. रामनरेश रायरा.ज.पा. नेपालसर्लाहीसमानुपातिक
21मा. रीना यादवरा.ज.पा. नेपालमहोत्तरीसमानुपातिक
22मा. वविता कुमारीरा.ज.पा. नेपालमहोत्तरीपहिलो हुने निर्वाचित हुने
23मा. सरोज कुमार यादवरा.ज.पा. नेपालबारा१ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
24मा. सुरिता कुमारी साहरा.ज.पा. नेपालमहोत्तरी२ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
25मा. सुरेश कुमार मण्डलरा.ज.पा. नेपालसिराहा४ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने