प्रदेश सभा सदस्यहरु रा.ज.पा. नेपाल

सि. नं. नाम, थरराजनैतिक दलजिल्ला प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं.निर्वाचन प्रणालीलिङ्ग
1मा. अन्जु कुमारीरा.ज.पा. नेपालपर्सासमानुपातिकमहिला
2मा. अभिराम शर्मारा.ज.पा. नेपालमहोत्तरीपहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
3मा. अल्का कुमारी झारा.ज.पा. नेपालमहोत्तरीसमानुपातिकमहिला
4मा. उपेन्द्र महतोरा.ज.पा. नेपालसर्लाहीपहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
5मा. गौरी नारायण साह तेलीरा.ज.पा. नेपालसर्लाहीपहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
6मा. जयनूल राईनरा.ज.पा. नेपालमहोत्तरीपहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
7मा. जानकी शरण साहरा.ज.पा. नेपालमहोत्तरीसमानुपातिकपुरुष
8मा. जितेन्द्र प्रसाद सोनाररा.ज.पा. नेपालबारापहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
9मा. डिम्पल कुमारी झारा.ज.पा. नेपालरौतहटसमानुपातिकमहिला
10मा. नवल किशोर साह सुडीरा.ज.पा. नेपालसप्तरीपहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
11मा. निरा कुमारी साहरा.ज.पा. नेपालसर्लाहीसमानुपातिकमहिला
12मा. निलम देवी भुमिहारीनरा.ज.पा. नेपालसर्लाहीसमानुपातिकमहिला
13मा. नेत्र विक्रम शाहरा.ज.पा. नेपालसप्तरीसमानुपातिकपुरुष
14मा. परमेश्वर साह सुडीरा.ज.पा. नेपालधनुषापहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
15मा. बाबुलाल साह कानुरा.ज.पा. नेपालरौतहटपहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
16मा. बिदेश्वर प्रसाद यादबरा.ज.पा. नेपालसप्तरीपहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
17मा. मनिष कुमार सुमनरा.ज.पा. नेपालसप्तरीपहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
18मा. रमेशप्रसाद कुर्मीरा.ज.पा. नेपालपर्सापहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
19मा. रानी कुमारी तिवारीरा.ज.पा. नेपालमहोत्तरीपहिलो हुने निर्वाचित हुनेमहिला
20मा. रामनरेश रायरा.ज.पा. नेपालसर्लाहीसमानुपातिकपुरुष
21मा. रीना यादवरा.ज.पा. नेपालमहोत्तरीसमानुपातिकमहिला
22मा. वविता कुमारीरा.ज.पा. नेपालमहोत्तरीसमानुपातिकमहिला
23मा. सरोज कुमार यादवरा.ज.पा. नेपालबारापहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
24मा. सुरिता कुमारी साहरा.ज.पा. नेपालमहोत्तरीपहिलो हुने निर्वाचित हुनेमहिला
25मा. सुरेश कुमार मण्डलरा.ज.पा. नेपालसिराहापहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष