प्रदेश सभा सदस्यहरु नेपाली कांग्रेस

सि. नं. नाम, थरराजनैतिक दलजिल्ला प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं.निर्वाचन प्रणालीलिङ्ग
1मा. आशिया देवी थरुनीनेपाली कांग्रेसपर्सासमानुपातिकमहिला
2मा. उपेन्द्र प्रसाद कुशवाहानेपाली कांग्रेससर्लाहीपहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
3मा. ओम प्रकाश शर्मानेपाली कांग्रेसपर्सासमानुपातिकपुरुष
4मा. गीता कुमारी यादवनेपाली कांग्रेससप्तरीसमानुपातिकमहिला
5मा. धनलाल ठोकरनेपाली कांग्रेसरौतहटपहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
6मा. नरेश कुमार यादवनेपाली कांग्रेससिराहासमानुपातिकपुरुष
7मा. नागेन्द्र प्रसाद सिन्हानेपाली कांग्रेसरौतहटपहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
8मा. प्रमिला देवी दासनेपाली कांग्रेसधनुषासमानुपातिकमहिला
9मा. मन्जु कुमारीनेपाली कांग्रेसमहोत्तरीसमानुपातिकमहिला
10मा. मोहम्मद समिमनेपाली कांग्रेससप्तरीपहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
11मा. राजेश्वरप्रसाद शानेपाली कांग्रेसपर्सापहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
12मा. रामशरोज यादवनेपाली कांग्रेसधनुषापहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
13मा. विरेन्द्रप्रसाद सिंहनेपाली कांग्रेससर्लाहीपहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
14मा. श्यामपरि देवीनेपाली कांग्रेससर्लाहीसमानुपातिकमहिला
15मा. शिवचन्द्र चौधरीनेपाली कांग्रेसधनुषासमानुपातिकपुरुष
16मा. शेष रसीद अलीनेपाली कांग्रेसरौतहटसमानुपातिकपुरुष
17मा. शोभा लामानेपाली कांग्रेसबारासमानुपातिकमहिला
18मा. शंकरप्रसाद चौधरीनेपाली कांग्रेसपर्सापहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
19मा. सरस्वती चौधरीनेपाली कांग्रेसधनुषासमानुपातिकमहिला