प्रदेश सभा सदस्यहरु ने.क.पा. माओवादी केन्द्र

सि. नं. नाम, थरराजनैतिक दलजिल्ला प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं.निर्वाचन प्रणालीलिङ्ग
1मा. कुन्दन प्रसाद कुशवाहाने.क.पा. माओवादी केन्द्ररौतहट३ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
2मा. ज्वाला कुमारी साहने.क.पा. माओवादी केन्द्रबारा३ (१)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
3मा. जगत प्रसाद यादवने.क.पा. माओवादी केन्द्रसिराहासमानुपातिक
4मा. दिलीप कुमार साहने.क.पा. माओवादी केन्द्रसिराहा४ (१)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
5मा. प्रमिला कुमारी यादबने.क.पा. माओवादी केन्द्रसप्तरीसमानुपातिक
6मा. फुलिया देवी सदायने.क.पा. माओवादी केन्द्रसिराहासमानुपातिक
7मा. भरत प्रसाद साहने.क.पा. माओवादी केन्द्रमहोत्तरी१ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
8मा. महम्मद समिरने.क.पा. माओवादी केन्द्रबारासमानुपातिक
9मा. रामकुमार यादवने.क.पा. माओवादी केन्द्रसिराहा३ (१)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
10मा. रामचन्द्र मण्डलने.क.पा. माओवादी केन्द्रधनुषा१ (२)पहिलो हुने निर्वाचित हुने
11मा. रुवी कुमारी कर्णने.क.पा. माओवादी केन्द्रसप्तरीसमानुपातिक