प्रदेश सभा सदस्यहरु ने.क.पा. माओवादी केन्द्र

सि. नं. नाम, थरराजनैतिक दलजिल्ला प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं.निर्वाचन प्रणालीलिङ्ग
1मा. कुन्दन प्रसाद कुशवाहाने.क.पा. माओवादी केन्द्ररौतहटपहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
2मा. ज्वाला कुमारी साहने.क.पा. माओवादी केन्द्रबारापहिलो हुने निर्वाचित हुनेमहिला
3मा. जगत प्रसाद यादवने.क.पा. माओवादी केन्द्रसिराहासमानुपातिकपुरुष
4मा. दिलीप कुमार साहने.क.पा. माओवादी केन्द्रसिराहापहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
5मा. प्रमिला कुमारी यादबने.क.पा. माओवादी केन्द्रसप्तरीसमानुपातिकमहिला
6मा. फुलिया देवी सदायने.क.पा. माओवादी केन्द्रसिराहासमानुपातिकमहिला
7मा. भरत प्रसाद साहने.क.पा. माओवादी केन्द्रमहोत्तरीपहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
8मा. महम्मद समिरने.क.पा. माओवादी केन्द्रबारासमानुपातिकपुरुष
9मा. रामकुमार यादवने.क.पा. माओवादी केन्द्रसिराहापहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
10मा. रामचन्द्र मण्डलने.क.पा. माओवादी केन्द्रधनुषापहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष
11मा. रुवी कुमारी कर्णने.क.पा. माओवादी केन्द्रसप्तरीसमानुपातिकमहिला