प्रदेश सभा सदस्यहरु नेपाल संघीय स. पार्टी

सि. नं. नाम, थरराजनैतिक दलजिल्ला प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं.निर्वाचन प्रणालीलिङ्ग
1मा. साबित्री देवी शाहनेपाल संघीय स. पार्टीसर्लाहीसमानुपातिकमहिला