Language: Nepali || English

डाउनलोडस्

सम्पति विवरण फाराम

खोप सेवा सञ्‍चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७९ को प्रतिवेदन

संस्था दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन

कर तथा गैरकर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन

मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री मा. शैलन्द्र प्रसाद साहज्यूद्वारा प्रस्तुत आ.व. २०७९/०८० बजेट बक्तव्य

 

माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूद्वारा प्रस्तुत आ.व. २०७९।०८० को मधेश प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम

राजधानी तथा नामकरण सम्बन्धि अध्ययन विशेष समिति, २०७८ को प्रतिवेदन

प्रदेश कृषि विश्‍वविद्यालय अध्यादेश, २०७८

प्राविधिक विश्‍वविद्यालय अध्यादेश, २०७८

प्रदेश सभा कार्य संचालन नियमावली, २०७५ शंसोधन

प्रदेश सभा कार्य संचालन नियमावली, २०७५

सम्पत्ति विवरण फाराम_Word

सम्पत्ति विवरण फाराम_Pdf.

 

© 2014 @ provincialassembly.p2.gov.np