Language: Nepali || English

पारित भएका विधेयकहरु

पारित भएका विधेयकहरू ।

 

 

सि. नं. अधिवे शन दर्ता नं. दर्ता मिति विधेयकको नाम मन्त्रालय पारित भएको मिति फाइल
२०८०।०२।१० मधेश प्रदेशका केही ऐन लाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका विधेयक २०७९ गृह सञ्‍चार तथा कानुन मन्त्रालय
२०८०।०३।०१ आर्थिक विधेयक २०८० अर्थ मन्त्रालय
२०८०।०३।०१ विनियोजन विधेयक २०८० अर्थ मन्त्रालय

© 2014 @ provincialassembly.p2.gov.np