कर्मचारीहरु

क्र.सं. कर्मचारीहरुको नाम/थर पद ई-मेल  फोटो
रंजीत कुमार यादव सचिव  
अवधकिशोर कुशवाहा उप-सचिव  
धर्मेन्द्र लाल कर्ण कम्प्युटर अधिकृत (आठौ) dharmendra.lal.karna@gmail.com
नविन कुमार मिश्र लेखा अधिकृत  
लाल बाबु यादव   निजि सचिव   (मा. सभामुख)  
मोहम्मद शरिफ शाखा अधिकृत shariph904@gmail.com
ईन्द्र कुमार बहरखेर प्राविधिक अधिकृत  
जानकी प्रसाद साह ना.सु.  
योगेन्द्र खर्गा ना.सु.  
१० सरोज कुमार यादव ना.सु.  
११ दिपेन्द्र कुमार यादव ना.सु.  
१२ शशि कुमार यादव ना.सु.  
१३ जगदिश प्रसाद राय टा.ना.सु.  
१४ चन्दन कुमार कर्ण कम्प्युटर अपरेटर chandankarnsrh@gmail.com
१५ उमेश कुमार चौधरी कम्प्युटर अपरेटर  
१६ संगिता कुमारी कम्प्युटर अपरेटर  
१७ मुकेश कुमार यादव कम्प्युटर अपरेटर bishist2018@gmail.com
१८ श्रवण कुमार यादव कम्प्युटर अपरेटर  
१९ अरुण कुमार यादव कम्प्युटर अपरेटर  
२० सुजित कुमार चौवे कम्प्युटर अपरेटर  
२१ रेणु साह कम्प्युटर अपरेटर  
२२ सुभाष अधिकारी कम्प्युटर अपरेटर  
२३ सुजित कुमार यादव हे.अ.  
२४ रंजित यादव सह-लेखापाल  
२५ मनोज कुमार झा खरिदार  
२६ रिपेन्द्र लाल कर्ण खरिदार  
२७ कल्पना कुमारी कर्ण खरिदार  
२८ रामाशंकर प्र. यदुवंशी पुस्तकालय    
२९ राकेश कुमार झा ईलेक्ट्रिसियन  
३० रामदुलार पासवान माइक अपरेटर