Language: Nepali || English

कर्मचारीहरु

प्रदेश सभा सचिवालय, प्रदेश नं.२ मा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

फोटो नाम तह पद शाखा/महाशाखा फोन नं.  ईमेल
रंजित कुमार यादव नवौँ सचिव ९७७९८५४०२९६१५ ranjeet8050@yahoo.com
अरुण कुमार झा उपसचिव ९७७९८५४०२९६१७ arunjha@outlook.com
धर्मेन्द्र लाल कर्ण आठौँ कम्प्यूटर अधिकृत प्रविधि व्यवस्थापन ९७७९८५५०४५८२२ dharmendra.lal.karna@gmail.com
शंकरलाल कर्ण आठौँ शाखा अधिकृत कार्यव्यवस्था ९७७९८६५४३५०५४
विनोद कान्त झा सातौँ शाखा अधिकृत कार्यव्यवस्था/प्रश्‍न तथा विवरण ९७७९८६०४८०३३६
नविन कुमार मिश्र सातौँ लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन ९७७९८५४०२९६१६
मोहम्मद शरिफ सातौँ शाखा अधिकृत प्रशासन ९७७९८४९०८५०१०
रेखा कुमारी यादव सातौँ शाखा अधिकृत कार्यव्यवस्था ९७७९८४३०१७३२२
सरोज कुमार यादव छैठौँ अधिकृत कार्यव्यवस्था ९७७९८४४०५११२३
योगेन्द्र कुमार खर्गा छैठौँ अधिकृत जिन्सी ९७७९८०२९९५२५५
दिपेन्द्र कुमार यादव छैठौँ अधिकृत दलको कार्यालय ९७७९८४४०२२६४७
शशि कुमार यादव पाचौँ सहायक प्रश्‍न तथा विवरण ९७७९८६०५६८९००
जानकी प्रसाद साह पाचौँ सहायक प्रशासन ९७७९८५५०४१४९०
चन्दन कुमार कर्ण पाचौँ कम्प्यूटर अपरेटर प्रविधि व्यवस्थापन ९७७९८५४०५२१०६ chandankarnsrh1@gmail.com
मनोज कुमार झा पाचौँ सहायक दलको कार्यालय ९७७९८४८४०९८४३
कल्पना कुमारी कर्ण पाचौँ सहायक उपसभामुखको सचिवालय ९७७९८४८४२३४८८
रंजित यादव चौथौँ सलेपा सहायक आर्थिक प्रशासन ९७७९८४४४३०१०२
महेन्द्र दास तत्मा हलुका सवारी चालक ९७७९८४४४१८०७२
किशोरी साह कार्यालय सहयोगी ९७७९८०४८३२००३
महेन्द्र यादव कार्यालय सहयोगी ९७७९८१४८२०६९५

काजमा कार्यरत कर्मचारी

फोटो नाम तह पद शाखा/ महाशाखा फोन नं. ईमेल
इन्द्र कुमार बहरखेर प्रा. अधिकृत प्रविधि व्यवस्थापन ९७७९८४४०३१६०६
योगेन्द्र पासवान पाचौँ सहायक प्रशासन ९७७९८२६८२९०३२
लालबाबु यादव प्रा. शि. द्वितीय सभामुखको सचिवालय ९७७९८४४०३१९८३

 

© 2014 @ provincialassembly.p2.gov.np