कर्मचारीहरु

क्र.सं. कर्मचारीहरुको नाम/थर पद ई-मेल  फोटो
रंजीत कुमार यादव सचिव
अवधकिशोर कुशवाहा उप-सचिव
धर्मेन्द्र लाल कर्ण कम्प्युटर अधिकृत (आठौ) dharmendra.lal.karna@gmail.com
सुनिल कुमार थापा शाखा अधिकृत  
नविन कुमार मिश्र लेखा अधिकृत
बद्रि प्रसाद निरौला शाखा अधिकृत
मोहम्मद शारिफ शाखा अधिकृत shariph904@gmail.com
ईन्द्र कुमार बहरखेर प्राविधिक अधिकृत
जानकी प्रसाद साह ना.सु.
१० योगेन्द्र खर्गा ना.सु.
११ सरोज कुमार यादव ना.सु.
१२ दिपेन्द्र कुमार यादव ना.सु.
१३ शशि कुमार यादव ना.सु.
१४ जगदिश प्रसाद राय टा.ना.सु.
१५ चन्दन कुमार कर्ण कम्प्युटर अपरेटर chandankarnsrh@gmail.com
१६ उमेश कुमार चौधरी कम्प्युटर अपरेटर
१७ संगिता कुमारी कम्प्युटर अपरेटर
१८ मुकेश कुमार यादव कम्प्युटर अपरेटर bishist2018@gmail.com
१९ श्रवण कुमार यादव कम्प्युटर अपरेटर
२० अरुण कुमार यादव कम्प्युटर अपरेटर
२१ सुजित कुमार चौवे कम्प्युटर अपरेटर
२२ रेणु साह कम्प्युटर अपरेटर
२३ नेहा कुमारी साह कम्प्युटर अपरेटर
२४ सुभाष अधिकारी कम्प्युटर अपरेटर
२५ सुजित कुमार यादव हे.अ.
२६ रंजित यादव सह-लेखापाल
२७ मनोज कुमार झा खरिदार
२८ निलराज गुर्मछान खरिदार  
२९ रिपेन्द्र लाल कर्ण खरिदार
३० धर्मराज पौडेल खरिदार  
३१ कल्पना कुमारी कर्ण खरिदार
३२ रामाशंकर प्र. यदुवंशी पुस्तकालय
३३ राकेश कुमार झा ईलेक्ट्रिसियन
३४ रामदुलार पासवान माइक अपरेटर