Language: Nepali || English

दोश्रो प्रदेश सभा सदस्य नमावली

सि.नं. नाम दलको नाम जिल्ला नि.क्षे. फोन 
1 मा. अंजना पंडित नेपाली काँग्रेस धनुषा 9844311478
2 मा. अनिता कुमारी शाह जनमत पार्टी महोत्तरी 9814850682
3 मा. अनिरुद्ध कुमार सिंह स्वतन्त्र सप्तरी (४)२ 9807710544
4 मा. अभिराम शर्मा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल महोत्तरी (3)१ 9854030443
5 मा. ईन्दु कुमारी साह नेपाली काँग्रेस रौतहट 9845647333
6 मा. उपेन्द्र महतो लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल सर्लाही (१)१ 9851110730
7 मा. उर्मिला देवी सिंह नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सर्लाही 9824844733
8 मा. कंचन विच्छा राष्ट्रीय प्रजातन्त्र पार्टी सिरहा 9844056258
9 मा. कनिश पटेल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( एकीकृत समाजबादी ) रौतहट (2)२ 9851179775
10 मा. किरण कुमारी जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल सप्तरी 9816703208
11 मा. किशोरी देवी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( एकीकृत समाजबादी ) रौतहट 9845476738
12 मा. कुमर कान्त झा नेपाली काँग्रेस धनुषा 9854027108
13 मा. कृष्ण प्रसाद यादव नेपाली काँग्रेस रौतहट (1)२ 9851086835
14 मा. केशव राय स्वतन्त्र रौतहट (3)१ 9851155442
15 मा. कौशल किशोर राय नेपाली काँग्रेस सर्लाही (2)२ 9854036608
16 मा. गोविन्द वाहादुर न्यौपाने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( एकीकृत समाजबादी ) सप्तरी (४)१ 9842822909
17 मा. चन्दन कुमार सिंह जनमत पार्टी महोत्तरी 9851072540
18 मा. जंगीलाल राय नेपाली काँग्रेस सर्लाही (२)१ 9844032494
19 मा. जनार्दन सिंह क्षेत्री नेपाली काँग्रेस पर्सा (3)2 9855021644
20 मा. जय चन्द्र प्रसाद पटेल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( एमाले ) रौतहट 9855040435
21 मा. जयनुल राईन लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल महोत्तरी (२)१ 9851035710
22 मा. जवाहर लाल कुशवाहा स्वतन्त्र सर्लाही (3)१ 9854025642
23 मा. जितेन्द्र प्रसाद सोनार लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल बारा (४)२ 9845024542
24 मा. जीवछी कुमारी यादव नेपाली काँग्रेस सिरहा 9842807571
25 मा. जैनव खातुन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( एमाले ) रौतहट 9811119728
26 मा. त्रिभुवन साह जनमत पार्टी सिरहा (४)१ 9852845777
27 मा. त्रिलोकी प्रसाद नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( एमाले ) बारा (१)१ 9855045417
28 मा. दिपेन्द्र कुमार ठाकुर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( एमाले ) धनुषा (3)2 9854021206
29 मा. देवनारायण थारु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( एमाले ) बारा (४)१ 9855024534
30 मा. नागेन्द्र साह नेपाली काँग्रेस रौतहट (१)१ 9855040709
31 मा. निलम कुमारी रजक नेपाली काँग्रेस सप्तरी 9842830485
32 मा. नुरुन नेसा नेपाली काँग्रेस महोत्तरी 9844030319
33 मा. पलटी देवी महरा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( एमाले ) धनुषा 9844024706
34 मा. पल्टी देवी यादव नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( एमाले ) धनुषा 9819898256
35 मा. प्रमोद कुमार जयसवाल स्वतन्त्र पर्सा (3)१ 9855038351
36 मा. प्रमोद कुमार यादव नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( एकीकृत समाजबादी ) सिरहा (3)2 9852832656
37 मा. फकिरा महतो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( माओवादी केन्द्र ) सर्लाही (४)२ 9854035404
38 मा. फुलो कुमारी देवी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( एमाले ) धनुषा 9815899647
39 मा. बच्चा राउत अहिर जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल बारा (2)२ 9845808273
40 मा. बबिता कुमारी राउत ईशर जनमत पार्टी सप्तरी 9803085297
41 मा. बसन्त कुमार कुशवाहा जनमत पार्टी रौतहट 9801122555
42 मा. बिमला अंसारी तरन्नुम नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी सर्लाही 9862445877
43 मा. भरत प्रसाद शाह नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( माओवादी केन्द्र ) महोत्तरी (1)२ 9851150555
44 मा. भाग्यश्री कुमारी चौधरी जनमत पार्टी सिरहा 9817775356
45 मा. मंजु कुमारी थापा मगर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( एमाले ) बारा 9845020887
46 मा. मनिष कुमार सुमन जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल सप्तरी 9851174149
47 मा. मनोज कुमार सिंह नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( एमाले ) सिरहा (3)१ 9852834177
48 मा. ममता देवी मण्डल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल धनुषा 9819837161
49 मा. महम्मद समिर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( एमाले ) बारा (3)2 9845061371
50 मा. महेश प्रसाद यादव जनमत पार्टी सप्तरी (2)२ 9852820460
51 मा. माला कुमारी कर्ण नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( माओवादी केन्द्र ) सप्तरी 9842852288
52 मा. मिना कुमारी लामा नेपाली काँग्रेस बारा 9855044599
53 मा. मो. रजी हैदर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( माओवादी केन्द्र ) महोत्तरी 9807630058
54 मा. मोहम्मद जैद आलम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( एमाले ) रौतहट (२)१ 9845188006
55 मा. मोहम्मद समिम नेपाली काँग्रेस सप्तरी (3)१ 9851083360
56 मा. युवराज भट्रटराई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( माओवादी केन्द्र ) रौतहट (४)१ 9855067895
57 मा. रंजु कुमारी मंडल खंग जनमत पार्टी सप्तरी 9824764241
58 मा. रत्‍नेश्वर गोइत यादव नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( एकीकृत समाजबादी ) धनुषा 9854026129
59 मा. रबिन्द्र दास श्रेष्ठ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( एमाले ) बारा (3)१ 9851244675
60 मा. रमिता  प्रधान लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल महोत्तरी 9844020683
61 मा. रमेश प्रसाद कुर्मी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल पर्सा (2)२ 9845020555
62 मा. रहवर अंसारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( माओवादी केन्द्र ) पर्सा (१)१ 9851217070
63 मा. राज कुमार गुप्ता जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल सिरहा (1)२ 9801533306
64 मा. राज कुमार लेखी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( एमाले ) सप्तरी (१)१ 9851218618
65 मा. राजपति देवी जैसवाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( एमाले ) बारा 9845129922
66 मा. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी थारु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( एमाले ) सिरहा (१)१ 9842826985
67 मा. रानी कुमारी तिवारी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल महोत्तरी (3)2 9841279814
68 मा. राम अशिष यादव जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल धनुषा (2)२ 9854022059
69 मा. राम वावु यादव लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल सिरहा (४)२ 9814792625
70 मा. रामचन्द्र मण्डल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( एमाले ) धनुषा (1)२ 9854025545
71 मा. रामसरोज यादव नेपाली काँग्रेस धनुषा (3)१ 9854020939
72 मा. रुपा कुमारी यादव लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल महोत्तरी 9844031656
73 मा. रेखा ठाकुर नेपाली काँग्रेस महोत्तरी 9812084214
74 मा. लक्ष्मी देवी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( एकीकृत समाजबादी ) बारा 9845266071
75 मा. लखन दास तत्मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( एमाले ) धनुषा (२)१ 9867694102
76 मा. ललिता दास जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल सिरहा 9805923788
77 मा. लाल वावु राउत जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल पर्सा (1)२ 9845033326
78 मा. विना देवी शर्मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( एमाले ) पर्सा 9845250075
79 मा. संजिला कुमारी यादव जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल सिरहा 9842846333
80 मा. विरेन्द्र प्रसाद सिंह नेपाली काँग्रेस सर्लाही (४)१ 9854020155
81 मा. वेची लुङ्गेली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( एकीकृत समाजबादी ) सर्लाही (1)२ 9854037238
82 मा. शंकर प्रसाद चौधरी नेपाली काँग्रेस पर्सा (४)१ 9855035075
83 मा. शकुन्ती देवी नेपाली काँग्रेस सर्लाही 9817840748
84 मा. शत्रुधन प्रसाद सिंह नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( एमाले ) सिरहा (2)२ 9851064422
85 मा. शम्भु कुमार साह जनमत पार्टी सप्तरी (3)2 9823044175
86 मा. शहिदा खातुन जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल सिरहा 9819784881
87 मा. शारदा दास ( पहाडी ) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( माओवादी केन्द्र ) धनुषा 9844589593
88 मा. शारदा देवी थापा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( एमाले ) महोत्तरी (१)१ 9844380699
89 मा. शेख अबुलकलाम आजाद जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल रौतहट (४)२ 9855075415
90 मा. शेष नारायण यादव नेपाली काँग्रेस धनुषा (४)१ 9854021472
91 मा. शोभा देवी जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल रौतहट 9845255559
92 मा. श्याम प्रसाल पटेल नेपाली काँग्रेस पर्सा (२)१ 9855028182
93 मा. संजय कुमार महतो नेपाली काँग्रेस धनुषा (१)१ 9807604838
94 मा. संजय कुमार यादव (सिरहा) जनमत पार्टी सिरहा (२)१ 9807775377
95 मा. संजय कुमार यादव (सर्लाही जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल सर्लाही (3)2 9851163210
96 मा. सकिल मियाँ जनमत पार्टी सप्तरी (1)२ 9807731426
97 मा. सतिश कुमार सिंह जनमत पार्टी सप्तरी (२)१ 9852820845
98 मा. सरोज कुमार यादव (महोत्तरी) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( एमाले ) महोत्तरी (४)१ 9854029951
99 मा. सरोज कुमार यादव ( बारा ) जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल बारा (1)२ 9851108686
100 मा. सरोज कुमार सिंह जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल महोत्तरी (४)२ 9854031512
101 मा. सारदा संकर प्रसाद कलवार स्वतन्त्र बारा (२)१ 9845129670
102 मा. सिंगासन सा कलवार जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल पर्सा (४)२ 9855023387
103 मा. सुनिता यादव नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( माओवादी केन्द्र ) धनुषा 9841185222
104 मा. सुनिल कुमार यादव नेपाली काँग्रेस रौतहट (3)2 9851047212
105 मा. सुरिता कुमारी साह स्वतन्त्र महोत्तरी (2)२ 9854023414
106 मा. हरि नारायण महतो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( एमाले ) धनुषा (४)२ 9854022535
107 मा. हसिना खातुन जनमत पार्टी सर्लाही 9800833786

© 2014 @ provincialassembly.p2.gov.np