Language: Nepali || English
मा. अल्का कुमारी झा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल सदस्य
मा. गौरी नारायण साह तेली लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल सदस्य
मा. चमेली देवी दास जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल सदस्य
मा. दिलीप कुमार साह ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) सदस्य
मा. नेत्र विक्रम शाह जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल सदस्य
मा. बच्चा राउत अहिर जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल सदस्य
मा. मन्जु कुमारी यादब ने. क. पा. (एकिकृत समाजवादी) सदस्य
मा. रविन्द्र बैठा धोवी ने. क. पा. (एकिकृत समाजवादी) सदस्य
मा. शंकर प्रसाद चौधरी नेपाली कांग्रेस सदस्य
१० मा. सुरेश कुमार मण्डल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल सदस्य
११ मा. त्रिलोकी प्रसाद ने.क.पा. (ए.मा.ले.) सदस्य

© 2014 @ provincialassembly.p2.gov.np