Language: Nepali || English

बिकास-समिति

Sample Description
मा. शेख अवुल कलाम आजाद (सभापति) जनता समाजवादी पार्टी नेपाल
मा. अनिता कुमारी (यादव) (सदस्य) ने.क.पा. (एमाले)
मा. अभिषेक यादव (सदस्य) जनता समाजवादी पार्टी नेपाल
मा. जनत अंसारी (सदस्य) जनता समाजवादी पार्टी नेपाल
मा. परमेश्वर साह सुडी (सदस्य) जनता समाजवादी पार्टी नेपाल
मा. प्रमोद कुमार यादब (सदस्य) ने.क.पा. (एमाले)
मा. मोहम्मद समिम (सदस्य) नेपाली कांग्रेस
मा. राजेश्वरप्रसाद शा (सदस्य) नेपाली कांग्रेस
मा. शेष रासीद अली (सदस्य) नेपाली कांग्रेस
१० मा. संजय कुमार यादव (सदस्य) जनता समाजवादी पार्टी नेपाल
११ मा. सुन्दर बहादुर विश्वकर्मा (सदस्य) ने.क.पा. (एमाले)
१२ मा. सुरिता कुमारी साह (सदस्य) जनता समाजवादी पार्टी नेपाल
१३ मा. सिंगासन सा कलवार (सदस्य) जनता समाजवादी पार्टी नेपाल
Sample Description

© 2014 @ provincialassembly.p2.gov.np