Language: Nepali || English
मा. शेख अवुल कलाम आजाद जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल सभापति
मा. अनिता कुमारी (यादव) ने.क.पा. (ए.मा.ले.) सदस्य
मा. अभिशेष यादव जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल सदस्य
मा. जनत अंसारी जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल सदस्य
मा. परमेश्वर साह सुडी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल सदस्य
मा. प्रमोद कुमार यादब ने. क. पा. (एकिकृत समाजवादी) सदस्य
मा. मोहम्मद समिम नेपाली कांग्रेस सदस्य
मा. राजेश्वरप्रसाद शा नेपाली कांग्रेस सदस्य
मा. शेष रासीद अली नेपाली कांग्रेस सदस्य
१० मा. संजय कुमार यादव जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल सदस्य
११ मा. सुन्दर बहादुर विश्वकर्मा ने. क. पा. (एकिकृत समाजवादी) सदस्य
१२ मा. सुरिता कुमारी साह लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल सदस्य

© 2014 @ provincialassembly.p2.gov.np