Posted in प्रकाशन तथा डाउनलोड

स्वकीय सचिवको तलवी भर्पाईको ढाँचा

Continue Reading...
Posted in प्रकाशन तथा डाउनलोड

स्वास्थय सेवा सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको बिधेयक

Continue Reading...
Posted in प्रकाशन तथा डाउनलोड

जनकपुर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक

Continue Reading...
Posted in प्रकाशन तथा डाउनलोड

प्रदेश अनुसन्धान व्युरोको स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

Continue Reading...
Posted in प्रकाशन तथा डाउनलोड

प्रदेश सञ्‍चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

Continue Reading...
Posted in प्रकाशन तथा डाउनलोड

प्रदेश एफ.एम. रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

Continue Reading...
Posted in प्रकाशन तथा डाउनलोड

आर्थिक विधेयक २०७७

Continue Reading...
Posted in प्रकाशन तथा डाउनलोड

बैठकको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण २०७७ साल असार ६

Continue Reading...
Posted in प्रकाशन तथा डाउनलोड

दैनिक कार्यसुची १३औ बैठक २०७७ साल असार ६ गते शनिवार,

Continue Reading...
Posted in प्रकाशन तथा डाउनलोड

दोस्रो बैठको करवाहीको संक्षिप्त विवरण २०७७ साल असाढ १ गते सोमवार

Continue Reading...