Language: Nepali || English
फोटो नाम पद शाखा/महाशाखा फोन नं. इमेल
श्री विपिन कुमार ठाकुर उपसचिव कार्य व्यवस्था शाखा र योजना 9854030984
श्री सुरेन्द्र कुमार कर्ण उपसचिव प्रशासन शाखा 9842826052
श्री विशेश्वर प्रसाद यादव प्राविधिक अधिकृत दलको कार्यालय 9761113648
श्री ईन्द्र कुमार बहरखेर प्राविधिक अधिकृत रेडियो नेपाल बर्दिवास (काजमा) 9844021606
श्री अमन कुमार कर्ण शाखा अधिकृत कार्य व्यवस्था शाखा 9840096315
श्री चन्दन कुमार ठाकुर कानून अधिकृत कानून तथा विधेयक शाखा 9844275191 cksiraha@gmail.com
श्री मनोज कुमार चौधरी लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा 9844045775
श्री योगेन्द्र प्रसाद साह शाखा अधिकृत सम्पूर्ण विवरण शाखा 9844152508
श्री अविनाश कुमार कर्ण शाखा अधिकृत प्रशासन शाखा 9860565662
श्री महेन्द्र कुमार शर्मा शाखा अधिकृत योजना शाखा 9857823444
श्री दिपेन्द्र कुमार यादव सहायक शाखा अधिकृत दलको कार्यालय, उप सभामुखज्यूको निजि सचिवालय 9844222647
श्री जानकी प्रसाद साह सहायक शाखा अधिकृत प्रशासन शाखा 9855041490
श्री योगेन्द्र पासमान सहायक शाखा अधिकृत प्रशासन शाखा 9801670563
श्री संतोष कुमार साह कम्प्युटर अधिकृत सूचना तथा प्रविधि शाखा 9849864908
श्री मनोज कुमार साह सहायक शाखा अधिकृत कार्य व्यवस्था शाखा 9844005643 sahmks12345@gmail.com
श्री बलराम मण्डल ज.स्वा.नि. (निजि सचिव) सभामुखज्यूको निजि सचिवालय 9854060455
श्री कल्पना कुमारी कर्ण सहायक शाखा अधिकृत जिन्सी शाखा 9848423488
श्री सुजित कुमार यादव हेल्थ असिस्टेन्ट स्वास्थ्य शाखा 9807640345 ysujit276@gmail.com
श्री उमेश कुमार चौधरी कम्प्युटर अपरेटर कार्य ब्यवस्था शाखा 9862800096 chyumesh32@gmail.com
श्री मुकेश कुमार यादव कम्प्युटर अपरेटर सूचना तथा प्रविधि शाखा 9815853266 bishist2018@gmail.com
श्री पिंकी कुमारी मण्डल पुस्तकालय सहायक पुस्तकालय 9825877622
श्री राम दुलार पासवान माईक संचालक कार्य ब्यवस्था शाखा 9819839116
श्री अबिनाश कुश्वाहा माईक संचालक कार्य ब्यवस्था शाखा 9812083440
श्री गोबिन्द महतो फोटो ग्राफर सभामुखको निजि सचिवालय 9851253964
श्री नन्द कुमार मंडल फोटो ग्राफर सभामुखको निजि सचिवालय 9804831602
श्री सुनिल कुमार सिंह खरिदार दर्ता चलानी 9807839115
श्री दिपक कुमार धानुक स. क. अपरेटर सभामुखको निजी सचिवालय 9817622638
श्री लक्ष्मी कुमारी मंडल स. क. अपरेटर सम्पूर्ण विवरण शाखा 9748373807
श्री रोशनी खपांगी मगर स. क. अपरेटर दलको कार्यालय 9818877415
श्री सागर कुमार कार्की स. क. अपरेटर सम्पूर्ण विवरण शाखा 9822298017
श्री अनिल कुमार ईशर स. क. अपरेटर उप सभामुखको निजि सचिवालय 9819958370
श्री कुसुम कुमार मंडल स. क. अपरेटर प्रशासन शाखा 9811792315
श्री रोहित कुमार  सिंह स. क. अपरेटर सम्पूर्ण विवरण शाखा 9860937265
श्री कमलेश कुमार मंडल ईलेक्ट्रिसियन प्रशासन 9854060505
श्री शशि कुमार चौधरी पल्वर प्रशासन 9816805659
श्री दिनेश कुमार महतो हलुका सवारी चालक प्रशासन शाखाको आदेश बमोजिम कामकाज गर्नु हुन 9814879760
श्री राम बहादुर गदयाली बिश्वकर्मा हलुका सवारी चालक प्रशासन शाखाको आदेश बमोजिम कामकाज गर्नु हुन 9844856147
श्री अजित कुमार कर्ण हलुका सवारी चालक प्रशासन शाखाको आदेश बमोजिम कामकाज गर्नु हुन 9814030808
श्री साम्देन घिसिग हलुका सवारी चालक प्रशासन शाखाको आदेश बमोजिम कामकाज गर्नु हुन 9803137048
श्री जोगेन्द्र राय हलुका सवारी चालक प्रशासन शाखाको आदेश बमोजिम कामकाज गर्नु हुन 9814868878
श्री हरेराम चौधरी हलुका सवारी चालक प्रशासन शाखाको आदेश बमोजिम कामकाज गर्नु हुन 9844297065
श्री बिसुन देव दास हलुका सवारी चालक प्रशासन शाखाको आदेश बमोजिम कामकाज गर्नु हुन 9822040009
श्री कलामुदिन फकिर हलुका सवारी चालक प्रशासन शाखाको आदेश बमोजिम कामकाज गर्नु हुन 9810013089
श्री महेन्द्र यादव कार्यालय सहयोगी जिन्सी शाखा 9844030102
श्री अजय कुमार मण्डल कार्यालय सहयोगी आर्थिक प्रशासन शाखा 9829778037
श्री अजय ठाकुर कार्यालय सहयोगी सचिवज्यूको कार्यकक्ष 9801670821
श्री राज कुमार थोकर कार्यालय सहयोगी सभामुखज्यूको निजि सचिवालय 9814831911
श्री पुरन कुमार मंडल कार्यालय सहयोगी सभामुखज्यूको निजि सचिवालय 9824855330
श्री राम पुकार मंडल कार्यालय सहयोगी सभामुखज्यूको निजि सचिवालयमा 9819778663
श्री कपिल थापा कार्यालय सहयोगी सभामुखज्यूको निजि 9745833196
श्री अनिल कुमार मंडल कार्यालय सहयोगी सूचना तथा प्रविधि शाखा तथा मेडिकल शाखा 9817827203
श्री धिरेन्द्र कुमार कापरी कार्यालय सहयोगी प्रशासन 9817827201
श्री भुषण यादव कार्यालय सहयोगी विषयगत समितिमा 9844055650
श्री सुनिता देवी कार्यालय सहयोगी प्रशासन 9801670851
श्री बिश्वनाथ षादव कार्यालय सहयोगी विषयगत समितिमा 9812171049
श्री कृपानन्द अधिकारी कार्यालय सहयोगी उप सभामुखज्यूको निजि सचिवालयमा 9813194314
श्री पवन कुमार यादव कार्यालय सहयोगी दलको कार्यालय 9702676071
श्री सुनिल कुमार  मंडल कार्यालय सहयोगी दलको कार्यालय 9823558094
श्री महम्मद फयाज  खान कार्यालय सहयोगी सम्पूर्ण विवरण र पुस्तकालय र उप सचिवको कार्यकक्ष 9812277311
श्री रमेश कुमार यादव कार्यालय सहयोगी कार्य ब्यवस्था र प्रशासन 9806825043
श्री अजय भण्डारी माली प्रशासन 9815863606
श्री अवधेश कुमार मंडल बगैचा सहायक प्रशासन 9814899078
श्री जंगली कुमार वासा स्वीपर प्रशासन
श्री संजय कुमार मेस्तर स्वीपर प्रशासन 9804841118
श्री ज्योति देवी मेस्तर्नी स्वीपर प्रशासन 9825812044
श्री जितनी देवी स्वीपर प्रशासन
श्री रेखा देवी स्वीपर प्रशासन

© 2014 @ provincialassembly.p2.gov.np