Language: Nepali || English
 मधेश प्रदेश सभा सचिवालय 
जनकपुरधाम, धनुषा
कर्मचारी विवरण
क्र.सं. कर्मचारीको नाम/थर पद तह/श्रेणी सेवा/समुह संकेत नं मोवाईल नं कैफियत
अरूण कुमार झा नि.सचिव रा.प. द्वितीय न्याय/कानून 194557 9854080946
सुरेन्द्र कुमार कर्ण
विशेश्वर प्रसाद यादव प्राविधिक अधिकृत 137583 9761113648 संघीय संसदबाट काजमा
अमन कुमार कर्ण शाखा अधिकृत सातौं प्रशासन/सा.प्र. 220557 9840096315
ईन्द्र कुमार बहरखेर प्राविधिक अधिकृत 1260 9844021606 रेडियो नेपाल बर्दिवास (काजमा)
चन्दन कुमार ठाकुर कानून अधिकृत रा.प. तृतीय न्याय/कानून 211240 9844275191
मनोज कुमार चौधरी लेखा अधिकृत सातौं प्रशासन/लेखा 106333 9844045775
योगेन्द्र प्रसाद साह शाखा अधिकृत सातौं प्रशासन/सा.प्र. 142086 9844152508
अविनाश कुमार कर्ण शाखा अधिकृत सातौं प्रशासन/सा.प्र. 218989 9860565662
१० महेन्द्र कुमार शर्मा शाखा अधिकृत सातौं प्रशासन/सा.प्र. 9857823444
११ दिपेन्द्र कुमार यादव सहायक शाखा अधिकृत छैठौं प्रशासन/सा.प्र. 199160 9844222647
१२ जानकी प्रसाद साह सहायक शाखा अधिकृत छैठौं प्रशासन/सा.प्र. 121952 9855041490
१३ योगेन्द्र पासमान सहायक शाखा अधिकृत छैठौं प्रशासन/सा.प्र. 110183 9801670563
१४ संतोष कुमार साह कम्प्युटर अधिकृत छैठौं विविध सेवा 213909 9849864908
१५ मनोज कुमार साह सहायक शाखा अधिकृत छैठौं प्रशासन/सा.प्र. 233227 9844005643
१६ बलराम मण्डल ज.स्वा.नि. (निजि सचिव) छैठौं स्वा/हे.इ. 190622 9854060455 मिथिला विहारी न.पा.
१७ कल्पना कुमारी कर्ण सहायक शाखा अधिकृत छैठौं प्रशासन/सा.प्र. 199511 9848423488
१८ सुनिल कुमार सिंह सहायक चौथो चौथो प्रशासन/सा.प्र. 204878 9807839115
१९ महेन्द्र यादव कार्यालय सहयोगी (पाँचौ) श्रेणी विहिन प्रशासन/सा.प्र. 179622 9844030102
 करार सेवा कर्मचारीको विवरण 
सि.नं. कर्मचारीको नाम /थर पद तह/ श्रेणी सेवा/समुह संकेत मोवाईल न. कैफियत
श्री सुजित कुमार यादव हेल्थ असिस्टेन्ट पाँचौ 9807640345
श्री उमेश कुमार चौधरी कम्प्युटर अपरेटर पाँचौ 9862800096
श्री मुकेश कुमार यादव कम्प्युटर अपरेटर पाँचौ 9815853266
श्री राम दुलार पासवान माईक संचालक पाँचौ 9819839116
श्री अबिनाश कुश्वाहा माईक संचालक पाँचौ 9812083440
श्री  गोबिन्द महतो फोटो ग्राफर पाँचौ 9851253964
श्री नन्द कुमार मंडल फोटो ग्राफर पाँचौ 9804831602
श्री पिंकी कुमारी मण्डल पुस्तकालय सहायक पाँचौ 9825877622
श्री दिपक कुमार धानुक स. क. अपरेटर चौथो 9817622638
१० श्री लक्ष्मी कुमारी मंडल स. क. अपरेटर चौथो 9748373807
११ श्री  रोशनी खपांगी मगर स. क. अपरेटर चौथो 9818877415
१२ श्री सागर कुमार कार्की स. क. अपरेटर चौथो 9822298017
१३ श्री अनिल कुमार ईशर स. क. अपरेटर चौथो 9819958370
१४ श्री कुसुम कुमार मंडल स. क. अपरेटर चौथो 9811792315
१५ श्री शशि कुमार चौधरी पल्वर चौथो 9816805659
१६ श्री कमलेश कुमार मंडल ईलेक्ट्रिसियन चौथो 9854060505
१७ श्री हरेराम चौधरी हलुका सवारी चालक 9844297065
१८ श्री दिनेश कुमार महतो हलुका सवारी चालक 9814879760
१९ श्री राम बहादुर गदयाली बिश्वकर्मा हलुका सवारी चालक 9844856147
२० श्री साम्देन घिसिग हलुका सवारी चालक 97658880123
२१ श्री अजित कुमार कर्ण हलुका सवारी चालक 9814030808
२२ श्री जोगेन्द्र राय हलुका सवारी चालक 9814868878
२३ श्री अजय कुमार मंडल कार्यालय सहयोगी 9829778037
२४ श्री अजय ठाकुर कार्यालय सहयोगी 9801670821
२५ श्री सुनिता देवी कार्यालय सहयोगी 9801670851
२६ श्री बिश्वनाथ यादव कार्यालय सहयोगी 9812108775
२७ श्री राज कुमार थोकर कार्यालय सहयोगी 9814831911
२८ श्री धिरेन्द्र कुमार कापरी कार्यालय सहयोगी 9817827201
२९ श्री सुनिल कुमार  मंडल कार्यालय सहयोगी 9823558094
३० श्री कपिल थापा कार्यालय सहयोगी 9745833196
३१ श्री अनिल कुमार मंडल कार्यालय सहयोगी 9817827203
३२ श्री भुषाण यादव कार्यालय सहयोगी 9844055650
३३ श्री कृपानन्द अधिकारी कार्यालय सहयोगी 9813194314
३४ श्री पुरन कुमार मंडल कार्यालय सहयोगी 9824855330
३५ श्री अजय भण्डारी माली 9815863606
३६ श्री अवधेश कुमार मंडल बगैचा सहायक 9814899078
३७ श्री संजय  कुमार मेस्तर स्वीपर 9804841118
३८ श्री ज्योति देवी मेस्तर्नी स्वीपर 9825812044
३९ श्री रेखा देवी स्वीपर
४० श्री जितनी देवी स्वीपर
४१ श्री जंगली कुमार वासा स्वीपर

© 2014 @ provincialassembly.p2.gov.np