Language: Nepali || English

संसदीय दलहरु

सि.नं. दलको नाम प्रत्यक्ष समानुपातिक जम्मा
पुरूष महिला जम्मा पुरूष महिला जम्मा
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल   25     –  25    2   12  14   39
नेपाली कांग्रेस    8     –   8    4    7  11   19
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल    9    2  11    1    4   5   16
ने. क. पा. (एकिकृत समाजवादी)    8    1   9    1    3   4   13
ने. क. पा. (ए.मा.ले.)    4    1   5    1    2   3    8
ने. क. पा. (माओवादी केन्द्र)    3     –   3    1    4   5    8
नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी     –     –    –     –    1   1    1
कूल जम्माः  57   4  61  10  33  43 104

© 2014 @ provincialassembly.p2.gov.np